KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIK TASA ARAUTZEN DAUEN ZERGA-ORDENANTZA

HOBARIAK

-Gorlizen erroldatutako  langabetuak:%  50  harpidedun bakoitzak.

-Ikasle gazteak, 18 urtetik gorakoak:  %  50.

-18urtetik beherakoak  banakako karnetaz: % 50.

-Beherapenok ezin dira metatu. 

Zenbateko handien daukana  ezarriko da.

 

A) HARPIDEDUNAK

 

Urteko harpidetza

Erroldatuak

Erroldatu

bakoak

Bakarkakoa

 40

50

Familiakoa

 

 

Titularra

40

50

Bikotea

60

70

+ ( seme-alabak)

+10 € seme-alabako)

 +10 € seme-alabako)

Padel-zelaia

 

 

Zelaia erabiltzearren orduko

4 €

5 €

(E): erroldatuak ( Gorliz/ Plentzia )

 

Harpidedun   izan daiteke urteko edozein momentutan, inskripzioaren lauhilekoari dagokion tasa ordainduz gero:

1. lauhilekoa = urteko kuotaren %100;

2. lauhilekoa = urteko kuotaren %80;

3. lauhilekoa = urteko kuotaren %40.

 

Familiako harpidetzan seme-alaba bakoitzeko 10 € ordaintzen da, bigarren semea barne. Hirugarrenetik aurrera ez da ordaintzen.

B) HARPIDEDUN EZ DIRENAK

Aldian aldiko erabiltzaileak kirola egiteko  aldez aurretik sartu ahal izateko tarifa hauek ordaindu beharko dabez:

BOULDER

 

Nagusiak

2 €

18 urtetik beherakoak

1 €

PADEL

 

Zelaia erabiltzearren orduko

8 €

 

Boulderra:  Sarrerak egunean behin atarako dira. Behin instalazioa itxita, bertara barriro sartzeko beste sarrera bat atara beharko da.

Enlace permanente